9/24/2555

จุดผ่านแดนช่องเม็ก Chongmek ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่เที่ยวที่น่าสนใจอีสานใต้

จุดผ่านแดนช่องเม็ก chongmek boundary ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่เที่ยวที่น่าสนใจอีสานใต้
จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร (เดิมคือ อำเภอพิบูลมังสาหาร) จังหวัดอุบลราชธานี กับบ้านวังเต่า ประเทศลาว เปิดทำการเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2503 เดิมตั้งอยู่ที่บ้านหนองเมค ตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร

ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสิรินธร ห่างจากตัวจังหวัดราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสาน ที่สามารถเดินทางไป ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217

จุดผ่านแดนช่องเม็ก chongmek boundary ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่เที่ยวที่น่าสนใจอีสานใต้


ถนนสายนี้เชื่อมกับถนนในเขตลาว เข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง ร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากลาว สินค้าอินโดจีน และหากข้ามไปทางฝั่งลาว จะมีร้านค้าปลอดภาษีตั้งบริการอยู่

ช่องเม็กนั้น นับเป็นด่านชายแดน ที่เป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสู่เมืองปากเซ ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ที่เต็มไปด้วยสีสัน และยังสามารถเดินทางต่อไปยังน้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่แม่น้ำโขงทั้งสาย ไหลต่างระดับกันลงมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทุกวัน ในเวลาราชการ หรืออาจยื่นคำขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ จุดผ่านแดนชั่วคราวช่องเม็ก ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลย หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ

บัตรผ่านแดนชั่วคราว มีกำหนดเวลาท่องเที่ยวในลาวได้ 3 วัน 2 คืน หากจะนำรถเข้าไปทางฝั่งลาว ต้องนำรถไปทำพาสปอร์ตรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย
ด่านชายแดนช่องเม็ก เปิดทำการเวลา 08.00 - 20.00 น.
ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย
•ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท

ค่าใช้จ่ายฝั่งลาว
•ค่าเหยียบแผ่นดิน สปป.ลาว คนละ 20 บาท
•ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท
•ค่าธรรมเนียมรถ ค่าใช้ทาง คันละ 800 บาท
•ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300 - 500 บาท

นำรถเข้าลาว ต้องทำพาสปอร์ตรถ
รถทุกชนิดที่เดินทางสัญจรไปมาใน สปป.ลาว รถทุกคันต้องมีหนังสือเดินทาง (หรือพาสปอร์ต) ประจำรถคันนั้นๆ เพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับติดสติกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษตัวT ที่ย่อมาจากคำว่า "ไทยแลนด์"
ดูรายละเอียด

ระเบียบการข้ามแดน ด่านพรมแดนช่องเม็ก
การเดินทางข้ามไปยังปากเซนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำหลักฐานเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปยื่นคำร้องขอทำบัตรผ่านแดนได้ ยื่นเรื่องแล้ว สามารถรอรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้เลยครับ
ดูรายละเอียด

การนำยานพาหนะออกต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
เพื่อความสะดวกในการนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร กรุณาเตรียมเอกสาร พร้อมคำร้องขอนำยานพาหนะออกนอกราชอาณาจักร ยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้
ดูรายละเอียด

การเดินทางไป สปป.ลาว โดยรถโดยสาร (บขส.) อุบล-ปากเซ
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 49 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปเมืองปากเซ สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศ ครับ ค่าใช้จ่ายก็ถูก คนละ 200 บาทต่อเที่ยวเท่านั้น
ดูรายละเอียด
ข้อมูลจาก guideubon.com
อ.สิรินธรยังมีสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอีก ได้แก่ เขื่อนสิรินธร และศูนย์อนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน

อย่าลืมแวะพักและเที่ยวที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี และ ต้นไม้เรืองแสงในวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว Unseenแห่งใหม่ของจ.อุบลฯ
จุดผ่านแดนช่องเม็ก chongmek boundary ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ที่เที่ยวที่น่าสนใจอีสานใต้

ไม่มีความคิดเห็น: