12/28/2558

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง Huai nam dang แหล่งท่องเที่ยวสวยงามห้ามพลาดภาคเหนือ เชียงใหม่

สวยที่สุดอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมต หรือ 112,187.5 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารและมีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น ลมแรงและมีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ส่วนในช่วงฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง Huai nam dang แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่ต้องห้ามพลาดเมื่อหน้าหนาวมาเยืยน

การเดินทาง ไปยังอุทยานฯ จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลัย อำเภอแม่แตง จากนั้น เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-ปาย อีกประมาณ 65 กิโลเมตร ถึงด่านตรวจอุทยานฯ ซึ่งอยู่ด้านขวามือและเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ และหากเดินทางต่อไปอีก 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือเดินทางโดยรถประจำทางจากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ปาย อัตราค่าโดยสาร 40 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานห้วยน้ำดัง ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีดังนี้
สถานที่แรก คือ จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง อยู่บริเวณที่ทำการอุทยาน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีชื่อเสียงมาก มองเห็นดอยเชียงดาว คอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ได้ และในช่วงปลายฤดูหนาวดอกไม้กำลังบานสวยงามมาก
สถานที่ต่อมา คือห้วยน้ำรู หรือ ดอยสามหมื่น ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ ทัศนียภาพสวยงาม และชมการปลูกกาแฟและไม้ผลเมืองหนาว
นอกจากนั้นยังมีสถานทท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกห้วยน้ำดัง โป่งน้ำร้อนท่าปาย น้ำตกแม่เย็น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เอื้องเงิน เป็นต้น


ในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีสถานที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าต่างๆ นักท่องเที่ยว กรุณาติดต่อสอบถามหรือสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าก่อนการเดินทางที่อุทยานแห่งชาติโดยตรงได้ที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
หมู่ที่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 045-326 -3910 ตลอด 24 ชั่วโมง 08 4908 1531 (มือถือ) โทรสาร 045324 8491
อีเมล namdangnp@hotmail.co.th

ในส่วนของค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนั้น คนไทย ผู้ใหญ่ จะอยู่ที่ 40 บาท และเด็ก จะอยู่ที่ 20 บาท และชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 300 บาท เด็ก 150 บาท อัตราค่าบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลด 50 เปอร์เซ็นต์ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2558 ผู้ใหญ่ 25 บาท เด็ก 10 บาท
ข้อมูลจาก ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง Huai nam dang แหล่งท่องเที่ยวสวยงามห้ามพลาดภาคเหนือ เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: